Har du ställt ut, eller planerar du att ställa ut en byggsäck?

Byggsäck, storsäck, sopsäck… oavsett vad de kallas är säckarna är ett väldigt smidigt och bra sätt att samla upp och forsla bort skräp och byggrester. Men tänk på att du inte får ställa ut säcken på tex gångbanor och trottoarer där de kan utgöra ett hinder och minska tillgängligheten. Fyllda säckar kan även innebära skaderisker och fylls ofta med olika typer av hushållssopor och matrester vilket drar till sig skadedjur.

Blind.png

Minskad tillgänglighet

Framkomlighet och tillgänglighet är viktigt för att alla ska kunna ta sig fram ordentligt i stan. Större saker som spärrar av gångbanor är givetvis problematiskt för synskadade och funktionsvarierade, men innebär även problem för gatustädning och utryckningspersonal.

Barn 2.png

Skaderisker

Säckarna fylls ofta med tunga och i många fall både vassa och spetsiga föremål. Det är lätt att komma åt och skada sig på innehållet, och inte mist barn kan råka illa ut. Det är även lätt hänt att innehållet trillar ur säckarna, och då ökar risken än mer.

Råttor.png

Nedskräpning och skadedjur

Det är lätt att en säck som stått ett tag börjar fyllas med andra sopor och matrester. Det leder till en allmän nedskräpning och förfulning. Säckarna utgör också utmärkta gömställen för smådjur, och fylls de med mat fylls de ofta snabbt även av skadedjur.

Använd helst en säck som går att stänga. Det minskar risken för såväl skador som nedskräpning och skadedjur.

Ska du ställa ut en säck på offentlig plats krävs tillstånd. Enligt polisen är en offentlig plats “exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används”. Läs mer om tillstånd här!

Du behöver oftast inte tillstånd från Polisen om du ställer ut säcken på privat mark så som en villatomt eller innergård, men kanske fastighetsägarens så hör dig för med denne först!

Anar du att dina säckar står på offentlig plats utan tillstånd? Beställ upphämtning på en gång här!