Är ni fastighetsägare, förvaltare eller medlemmar i en BRF, eller bara vill informera era grannar, ladda gärna ned vår infolapp om byggsäckar och visa för era grannar, sätt in i de boendes infomaterial eller sätt upp i porten. (Klicka på den feta texten ovan eller på bilden till vänster.)

Polistillstånd krävs alltid för att använda offentlig plats, och att ställa ut en byggsäck klassas som begagnande av offentlig plats. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer/lägger dit och hela den tid platsen används.

En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även viss privat mark kan räknas som offentlig plats. En offentlig plats kan också vara en galleria.

Det är den som beställt en renovering, ombyggnation, städning eller liknande som är ansvarig för säcken. Att inte ha tillstånd kan innebära brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.

Tillståndsprocessen

Både Polisen och Stockholms stad är delaktiga i tillståndsprocessen: Du kan se en översikt på denna bild från Stockhoms Stad:

Avgifter

Polisen tar en avgift på 700 kr för att behandla ansökan. Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen beroende på zon:

  • A-zon – 12 kronor per kvm/dygn

  • B- zon – 7 kronor per per kvm/dygn

  • C–D- zon – 3 kronor per kvm/dygn

Läs om zonindelningen här. 

Du behöver inte tillstånd om

…du ska ställa ut din säck på tex en villatomt eller en innegård behöver du normalt inte söka tillstånd från Polisen.

Men du måste givetvis höra dig för med tomtägaren först.

Hur ska säcken ställas ut?

Enligt Stockholm Stad gäller följande när du ska ställa ut en säck på offentlig mark;

Placera säcken i en inhägnad på parkeringsyta, inhägnaden ska vara utmärkt med sidomarkeringsskärm samt högreflekterande reflex mot körriktningen. Du får inte använda mer än 2 m av körbanan från kantsten samt en maximal yta om 5 x 2 m. Samtliga villkor ovan gäller om inte annat särskilt medgivits av trafikkontoret. 

Märk dina säckar eller inhägnaden tydligt med ditt namn/byggansvarig på plats samt tillståndets ärendenummer. 

Innehållet i säcken ska hanteras och packas så att förbipasserande inte skadas. Avfall som är skadligt för hälsan får du inte förvara i säck, inte heller material som riskerar att skada eller missfärga gatan eller underlaget säcken står på. 

Säck som innehåller brännbart material måste stå minst 2 m från husvägg. Använd helst en säck med lock på. Det minskar risken för skador, nedskräpning och besök av skadedjur.