Denna hemsida är en del i en större informationskampanj kring hur byggsäckar ska användas på rätt sätt i stadsrummet. Kampanjen utförs från den 15:e oktober och ca en vecka framåt och består av en informationslapp som kommer att sättas upp på säckar som står felaktigt utställda i Stockholms innerstad. Ett antal större bilder som visar de viktigaste problemområdena kommer också sättas upp på centrala platser. Lappen och bilderna berättar om vad som gäller för att ställa ut säckar och vilka problem som kan uppstå om de hanteras felaktigt.

Syftet med kampanjen är att visa på riskerna med felaktigt uppställda säckar, och informera om hur man gör rätt. Vi hoppas givetvis också att detta ska minska antalet felaktigt utställda säckar. Men en ensam kampanj löser inte alla problem och det är en förhoppning att detta ska vara början på fler insatser som på längre sikt kan förbättra problemen med felaktigt utställda säckar.

Kampanjen är ett initiativ av Fastighetsägarna Stockholm och ett samarbete mellan Polisen, Fastighetsägarna, DHR, Synskadades Riksförbund, Anticimex, Håll Sverige Rent, Sortera, Big Bag och Åkerisäcken.


Press- och textmaterial

Klicka för att ladda ned. Bilder hittar du längre ned…

 
Pressmeddelande och debattartikel

Pressmeddelande och debattartikel

Infolapp för felaktigt utställda säckar

Infolapp för felaktigt utställda säckar

Infolapp för boende

Infolapp för boende


Kontaktpersoner

Polisen: Gunilla Rothelius, Inspektör brottsförebyggande insatser, mail, 010 56 311 73

Peter Enell, Inspektör/kommunpolis, mail, 010-56 370 85

Fastighetsägarna: Katarina Tunhammar, Kommunikationschef, mail, 08 617 77 83

Synskadades Riksförbund: Jimmy Pettersson, Intressepolitisk handläggare, mail, 08 399 446

DHR: Nisse Duwähl, Ordförande, DHR Stockholm, mail, 0739 81 99 34

Anticimex: Håkan Kjellberg, Skadedjursexpert, mail, 08 517 633 37

Håll Sverige Rent: Johanna Ragnartz, VD, mail, 0769 41 01 89

Sortera, BigBag och Åkerisäcken: Erkan Sen, COO Sortera, mail, 08 58 88 49 12

Projektsamordnare: Pål Keller Carlquist, mail, 0735 01 09 46


Bilder

Du kan även ladda ned alla bilder i fullformat här.

Lappen (Foto: Pål Keller Carlquist)

Figurerna (Illustrationer: Nino Keller, Foto: Pål Keller Carlquist)

Felaktig uppställda säckar (Foto: Pål Keller Carlquist)


Lämna en kommentar…

 
Namn *
Namn